Z Życia Szkoły

Awans w Olimpiadzie Misyjnej

Do II etapu XIV Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki spośród 17 uczestników I etapu szkolna komisja zakwalifikowała: Aleksandrę Posadzy, Irenę Borucką, Ewelinę Leśną, Sebastiana Skonieczkę (III C) i Łukasza Mirzejewskiego (II D) – uczniów mgr Agnieszki Zielińskiej; Marcina Pałasza (II B) i Monikę Brzyską (III E) – uczniów mgr Elżbiety Piniewskiej oraz Olgę Palacz (II E) – uczennicę mgr Anny Wesołowskiej. Koordynatorem olimpiady w naszej szkole jest mgr Agnieszka Zielińska.