Z Życia Szkoły

Pogrzeb śp. Tadeusza Tulibackiego

17 listopada na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Tadeusza Tulibackiego – naszego absolwenta-nestora. Uczestniczyła w nich również reprezentacja społeczności Kasprowiczan. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków – Wojciech Błaszak, Jan Chróśniak, Alfred Krysiak i ks. Ireneusz Oliwkowski oraz przedstawiciele szkoły – mgr Adam Kopeć wraz z uczennicami klasy II a – Olgą Romanowską (przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego) i Natalią Milą.