Z Życia Szkoły

Debata o demokracji

6 listopada odbyła się w auli naszej szkoły debata oksfordzka nad tezą „Współczesna demokracja znalazła się w kryzysie”. Udział w niej wzięły dwie czteroosobowe drużyny z klas prawnych: I e (Jowita Wengierska, Agata Andrysiak, Katarzyna Sopolińska, Szymon Ludwig) oraz III e (Aleksandra Skarupińska, Mirka Małachowska, Krzysztof Niespodziński, Wojciech Grochola). Uczniowie zaprezentowali argumenty potwierdzające i obalające postawioną tezę, wykazali się zdolnościami retorycznymi oraz umiejętnością kulturalnego dyskutowania. Debata została oceniona jako bardzo rzeczowa. Widownia reagowała żywiołowo, nagradzając debatantów oklaskami. Opiekunem uczniów jest dr Sławomir Drelich.