Z Życia Szkoły

Spotkanie z konsulem honorowym Węgier

3 listopada uczniowie klas Ia, Ie, IIa i IIe spotkali się w auli z absolwentem naszego liceum – Markiem Andrzejem Pietrzakiem – pełniącym funkcję Honorowego Konsula Węgier. Spotkanie poświęcone było głównie promocji kultury i historii narodu węgierskiego. Konsul zaprezentował również książki swojego autorstwa, dotyczące wkładu dwóch Węgrów w rozwój regionu bydgoskiego. Żywimy nadzieję, że ten kontakt zaowocuje w przyszłości różnymi polsko-węgierskimi projektami edukacyjnymi.