Z Życia Szkoły

Zarządzenie dotyczące dni wolnych

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Dyrektora Szkoły dotyczącym dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2015. Treść dostępna TU.