Z Życia Szkoły

Nagrody dla nauczycieli i pracowników szkoły

Nasi nauczyciele oraz pracownicy szkoły są co roku wyróżniani nagrodami za swoje osiągnięcia zawodowe. W tym roku nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymał mgr Dariusz Sikora, a nagrodę Starosty Inowrocławskiego – mgr Anna Pędzich-Kuszel, mgr Anna Wesołowska i mgr Tomasz Dudek. Ponadto przyznane zostały nagrody Dyrektora Szkoły: 12 dla nauczycieli i 10 dla pracowników administracji i obsługi. Serdecznie gratulujemy!