OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Nasi absolwenci laureatami stypendium MEN

Dwaj młodzi absolwenci „Kasprowicza” zostali w tym roku nagrodzeni stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Kamil Janiszewski i Daniel Jakubowski to dzisiaj studenci prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Obaj uczęszczali do I LO w latach 2012-2015, byli uczniami klasy społeczno-prawnej, zaś ich wychowawcą i opiekunem był dr Sławomir Drelich, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i podstaw prawa. Zarówno Kamil, jak i Daniel, uzyskali status multiolimpijczyków: byli laureatami bądź finalistami Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Prawie i innych olimpiad tematycznych z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Rada Pedagogiczna I LO w 2015 r. nadała Kamilowi tytuł Primus Inter Pares, a Danielowi przyznała nagrodę Humanisty Roku im. Szymona Prusa. Obaj byli również w latach 2012-2015 stypendystami programu „Zdolni na start” finansowanego przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski. Ich opiekun, Sławomir Drelich mówi, że „Obaj są dowodem tego, że sumienność i pracowitość w połączeniu z ogromną pasją przynoszą doskonałe owoce”.