Z Życia Szkoły

Zmiana w rozkładzie przerw międzylekcyjnych

Od poniedziałku 7 września następuje zmiana w układzie przerw między lekcjami. Powraca dwudziestominutowa przerwa o 10.30, zostaje 15-minutowa przerwa po piątej lekcji, ale dalsze przerwy będą już tylko pięciominutowe.