Z Życia Szkoły

Nasze Gimnazjum wyróżnione za wyniki

27 sierpnia na dorocznej naradzie dyrektorów szkół woj. kujawsko-pomorskiego, organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, dokonano m.in. analizy wyników egzaminów zewnętrznych i sprawdzianów. Listami gratulacyjnymi zostały wyróżnione szkoły, które osiągnęły najwyższe wyniki w sprawdzianach i egzaminach. Znalazło się wśród nich nasze Gimnazjum Dwujęzyczne – obok Szkoły Podstawowej nr 16 jako jedyna placówka z Inowrocławia i regionu. Plasujemy się zatem w ścisłej wojewódzkiej czołówce obok toruńskiego Gimnazjum Akademickiego i Gimnazjum przy VI LO w Bydgoszczy. Szkoła wypuściła właśnie drugi rocznik absolwentów, z których prawie wszyscy kontynuować będą naukę w murach „Kaspra”. Widać, że nasza formuła edukacyjna sprawdziła się – nauka w Gimnazjum Dwujęzycznym gwarantuje znakomite wyniki egzaminu gimnazjalnego, a atmosfera najstarszej w regionie placówki oświatowej oraz dobre doświadczenia naukowe i społeczne zatrzymują w niej uczniów na kolejne trzy lata.