OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Sukces młodego astronoma

24 czerwca w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu odbył się finał III Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego. Zmagania toczyły się w trzech kategoriach: „Praktyczne zespołowe projekty badawcze obejmujące tematykę astronomiczną”, „Praktyczne, indywidualne projekty badawcze obejmujące tematykę astronomiczną, w tym prace obserwacyjne i konstrukcyjne”, „Projekty badawcze, w których tematyka astronomiczna przedstawiona jest w kontekście naukowym, historycznym, kulturowym i artystycznym”. Laureatem w kategorii indywidualnych projektów badawczych został Artur Galicki z klasy I Gimnazjum Dwujęzycznego, który przedstawił projekt badawczy pt.: „Śladami Galileusza”. Opiekunem merytorycznym zdolnego młodego astronoma jest kierownik naszej Astrobazy mgr Eugeniusz Mikołajczak. Uczeń w nagrodę otrzymał możliwość wyjazdu na dziesięciodniowy obóz żeglarsko-astronomiczny w Chorwacji organizowany przez Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego.