Z Życia Szkoły

Teatr w przedszkolu

Aktorzy Inowrocławskiego Teatru Otwartego wraz ze swoją opiekunką mgr. Elżbietą Piniewską odwiedzili dzieci z Niepublicznego Przedszkola MIŚ i zaprezentowali krótkie scenki na kanwie znanych wierszyków Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Wszystkim, zarówno starszym jak i młodszym, udzielił się już beztroski nastrój wakacyjny.