OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Jubileusz 160-lecia Szkoły za nami

Na obchody zjechało się wielu wychowanków naszej szacownej placówki oświatowej – także tych najstarszych (matura 1950 i 1955). Po mszy świętej odprawionej w kościele pw. Świętego Krzyża przez naszego absolwenta ks. Wojciecha Orzechowskiego w Teatrze Miejskim wystawiony został musical „160 na godzinę – muzyczna podróż wehikułem czasu”, przygotowany przez mgr Małgorzatę Wojciechowską i naszych szkolnych artystów z pomocą przyjaciół i sponsorów z miasta i regionu. Po nim nastąpiła część oficjalna – życzenia i okolicznościowe adresy na ręce Dyrektora Rafała Łaszkiewicza przekazali: Starosta Inowrocławski Tadeusz Majewski, Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza, Wójt Gminy Inowrocław Tadeusz Kacprzak, przedstawicielka Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy Bogna Wojciechowska-Blachowska, w imieniu dyrektorów szkół prowadzonych przez inowrocławskie starostwo dyrektor II LO im. Marii Konopnickiej Jarosław Obiała oraz przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Andrysiak. Odczytany został też adres jednego z naszych najznamienitszych absolwentów – arcybiskupa Astany Tomasza Pety.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do budynku szkoły, gdzie w samo południe odbyła się inauguracja pierwszego Kasprowiczowskiego Zjazdu Olimpijczyków. Otwarcia dokonał Wojciech Błaszak, pomysłodawca idei zjazdu, a zarazem finalista Olimpiady Astronomicznej z lat 1972, 1973. Przy tej okazji wyróżniono nauczycieli – opiekunów największej liczby kasprowiczowskich olimpijczyków: emerytowanego profesora chemii Jerzego Lamęckiego oraz obecnych profesorów: Annę Pędzich-Kuszel, Elżbietę Piniewską, Henryka Stankiewicza i Sławomira Drelicha.

Na koniec przyszła pora na spotkania młodzieży z olimpijczykami – absolwentami w dyskusyjnych panelach tematycznych. Panel humanistyczny prowadziła mgr Elżbieta Piniewska, panel przyrodniczy mgr Anna Pędzich-Kuszel, panel historyczno-społeczny dr Sławomir Drelich, a panel matematyczno-fizyczny mgr Eugeniusz Mikołajczak.

Jubileusz upłynął we wspaniałej atmosferze. Towarzyskim spotkaniom po latach towarzyszył akcent naukowy, a wszystkiego dopełniał jedyny w swoim rodzaju kasprowiczowski genius loci. Dziękujemy wszystkim gościom za udział w uroczystościach i imprezach towarzyszących, a organizatorom i sponsorom za potężny wkład pracy i środków w to, aby to wspaniałe spotkanie kasprowiczan mogło dojść do skutku.