Z Życia Szkoły

Uroczysty komers

28 maja pożegnaliśmy naszych tegorocznych absolwentów. Podczas uroczystości obok wręczenia świadectw i nagród za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe tradycyjnie wyróżniono też najwybitniejszych. Medal Szkoły z rąk kapituły złożonej z dawnych absolwentów a obecnych nauczycieli Liceum otrzymali Daniel Jakubowski, Kamil Janiszewski, Mariusz Łęczycki, Sara Shawkat, Jan Szczepański i Agnieszka Węclewska. Tytułem Primus Inter Pares uhonorowany został Kamil Janiszewski – wzorowy wszechstronny uczeń mający na koncie wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk historycznych i społecznych. Nagroda im. Szymona Prusa dla najlepszego humanisty trafiła na ręce Daniela Jakubowskiego, odnoszącego znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych. Tytuł Sportowca Roku 2015 trafił do Macieja Rzadkowalskiego, zawodnika SKS Kasprowicz i kapitana koszykarskiej reprezentacji szkoły.
Wśród gości znaleźli się m.in. wójt gminy Inowrocław Tadeusz Kacprzak, naczelnik Wydziału Oświaty inowrocławskiego Starostwa Józef Ratajczak, kapelan Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Jana Kasprowicza ks. Ireneusz Oliwkowski, prezes Stowarzyszenia Henryk Okoński, przedstawicielka Rady Rodziców Magdalena Szewczykowska, nauczyciele oraz rodzice absolwentów.