OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Jeszcze jeden sukces matematyczny

W Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym organizowanym przez Politechnikę Warszawską nasz uczeń, a właściwie już absolwent kl. III B, Michał Pawłowski został jednym z 9 laureatów. Jest to wyjątkowy sukces, bowiem grupa laureatów jest bardzo wyselekcjonowana, a ranga konkursu najwyższa zaraz po Olimpiadzie Matematycznej. Krzysztof Kortas – finalista tejże olimpiady, absolwent tej samej klasy – uzyskał w tym konkursie tytuł finalisty. Serdecznie gratulujemy sukcesu zdolnym matematykom oraz ich nauczycielce prowadzącej, mgr Wioletcie Graczyk.