OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Największy sukces matematyczny w regionie

W dniach 12-16 kwietnia w Łomży odbył się finał LXVI Olimpiady Matematycznej. Krzysztof Kortas, uczeń klasy III matematyczno-fizyczno-informatycznej, był jedynym przedstawicielem Inowrocławia i szeroko rozumianego regionu – wraz z czworgiem uczniów toruńskiego Liceum Akademickiego i uczniem VI LO w Bydgoszczy reprezentował województwo kujawsko-pomorskie. Po niełatwych zmaganiach uzyskał tytuł olimpijskiego finalisty, a tym samym zwolnienie z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym z wpisem na świadectwie 100%. Jest to najbardziej prestiżowy sukces ucznia szkół Inowrocławia i regionu w dziedzinie matematyki w ostatnim czasie. Gratulujemy Krzysztofowi i jego opiekunce merytorycznej, mgr Wioletcie Graczyk.