OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Sukces młodych laborantek

30 marca odbył się finał konkursu LabTest organizowanego przez Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Collegium Medicum w Bydgoszczy. Wzięło w nim udział 50 uczniów z województwa wyłonionych po I etapie, w tym aż 9 reprezentowało naszą szkołę. Uczestnicy mieli do rozwiązania test, w którym wykazali się bardzo dobrą znajomością wiadomości z zakresu biologii medycznej i parazytologii, diagnostyki laboratoryjnej, hematologii oraz mikrobiologii. Do ścisłego finału przeszło tylko 6 osób, które musiały w części praktycznej, odbywającej się w Katedrze Patofizjologii, rozpoznać pod mikroskopem elementy morfologiczne krwi. Wśród najlepszych znalazły się dwie nasze uczennice. Agnieszka Znamirowska z klasy III d (opiekun mgr Joanna Konopka-Rydz) zajęła III miejsce, a Agnieszka Węclewska z klasy III c (opiekun mgr Anna Pędzich-Kuszel) IV miejsce. Warto dodać, że obie są laureatkami okręgowymi tegorocznej Olimpiady Biologicznej i planują studia medyczne.
Wszyscy uczestnicy finału wojewódzkiego wysłuchali również wykładu poświęconego licznym funkcjom płytek krwi w fizjologii ustroju. Uczniom i opiekunom gratulujemy osiągniętych sukcesów.