Z Życia Szkoły

„Kasper” najlepszy w regionie

W rankingu najlepszych liceów czasopisma i portalu internetowego „Perspektywy” I LO im. Jana Kasprowicza znalazło się na 140. pozycji w kraju, a na 8. w województwie, tradycyjnie zajmując najwyższe miejsce spośród placówek powiatu inowrocławskiego i regionu. W tzw. rankingu olimpijskim, uwzględniającym liczbę tytułów w olimpiadach przedmiotowych i kierunkowych w przeliczeniu na liczbę uczniów, „Kasper” uplasował się na bardzo wysokim 33. miejscu w Polsce jako jedyna szkoła z regionu notowana w tym zestawieniu. W tym roku ponownie zmieniła się metodologia tworzenia rankingu głównego: tym razem brane są pod uwagę trzy kryteria – sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Gratulujemy sukcesu – niech będzie on motywacją do dalszej pracy.