Z Życia Szkoły

Setna rocznica urodzin matki Patrona

31 grudnia mija setna rocznica śmierci matki patrona naszej Szkoły, Józefy z Kloftów Kasprowiczowej. Z tej okazji przedstawiciele szkolnej społeczności – nauczyciele, uczniowie i absolwenci – spotkali się przy jej grobie na cmentarzu parafii Zwiastowania NMP, gdzie złożyli znicze i wiązanki kwiatów. Podczas uroczystości Edmund Mikołajczak opowiedział zgromadzonym o roli, jaką matka poety pełniła w jego życiu. Przybliżył również okoliczności jej śmierci i pogrzebu oraz niedawnego odnalezienia i przywrócenia do pamięci zbiorowej miejsca jej pochówku.