OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Po dwóch stronach siatki

Skład reprezentacji absolwentek (podajemy także rok zdawania matury): Eliza Zielińska 2010, Ewelina Jędrasik, Natalia Figaj 2011, Joanna Dokładna, Dominika Mackiewicz 2012, Zuzanna Bernaciak, Izabela Bielewicz, Łucja Zielińska, Anna Leszczyńska, Anna Wachowiak i Joanna Rolińska 2014.

Skład reprezentacji Szkoły: Marta Skonieczka IIIc, Ewelina Marciniak, Dominika Matyszewska, Paula Kozioł IIe, Ewa Jasiukiewicz IIc, Anna Roszak, Agata Grabowska Ia, Olga Zielińska Id, Józefina Bętkowska Ie.

Mecze sędziował mgr Norbert Kwiatkowski, a zespoły poprowadził trener, mgr Tomasz Idzik.