WolontariatZ Życia Szkoły

Piernikowa akcja charytatywna

Społeczność Kaspra po raz kolejny wzięła udział w akcji charytatywnej pod hasłem przewodnim „Od serca dla serca”, organizowanej przez bibliotekę szkolną. Uczniowie zbierali datki, rozdając w zamian pachnące Świętami pierniki. Zebrana kwota w wysokości 650 zł zostanie przekazana uczniowi naszej szkoły choremu na białaczkę. Mgr Hanna Bogacz-Grzybowska i mgr Monika Wrzos-Czołgoszewska pragną w szczególny sposób podziękować za pomoc w przeprowadzeniu akcji uczennicom z klasy I c oraz wszystkim uczniom, którzy wsparli akcję, dostarczając pierniki lub przekazując datki.