Z Życia Szkoły

Na mogiłach zmarłych nauczycieli

Tradycją naszej szkoły jest, iż w przeddzień święta Wszystkich Świętych przedstawiciele społeczności „Kaspra” udają się na groby zmarłych nauczycieli, pochowanych na inowrocławskich cmentarzach. W tym roku na wcześniej uprzątniętych grobach znicze zapalali uczniowie klasy I e. Na koniec uporządkowali także grób matki naszego patrona – Józefy Kasprowiczowej.