Z Życia Szkoły

Pierwsze sukcesy krasomówcze gimnazjalistów

Uczniowie klasy I gimnazjalnej Jakub Luber i Jakub Muszalski, którzy swój talent aktorski od niedawna szlifują pod okiem mgr Elżbiety Piniewskiej, odnieśli pierwsze sukcesy w konkursach wojewódzkich, organizowanych przez inowrocławską Bibliotekę Miejską. Obaj znaleźli się w gronie laureatów, zajmując podobne drugie lokaty: Jakub Luber w konkursie recytatorskim „Melodie ziemi”, a Kuba Muszalski w konkursie krasomówczym „Tutaj jestem”. Utalentowanym gimnazjalistom gratulujemy i liczymy na dalsze ich sukcesy.