OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Wyniki wyborów do SU i przedstawicieli MRM

Zakończyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Na załączonej grafice prezentujemy oficjalne wyniki. W wyniku głosowania Mariusz Łęczycki został ponownie Przewodniczącym Samorządu, I Zastępcą Przewodniczącego została Patrycja Kowalska, a reprezentantką interesów uczniów naszego Gimnazjum i zarazem II Zastępcą Przewodniczącego została Olga Romanowska. Pozostali kandydaci zadeklarowali udział w pracach Prezydium SU.

Równocześnie z wyborami do SU naszej szkoły odbyły się wybory reprezentantów Kaspra w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Wygrali w nich: Paweł Szymandera – 221 głosów, Adrianna Pniewska – 141 głosów i Józefina Bętkowska – 137 głosów. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.