OsiągnięciaZ Życia Szkoły

ITO w przeglądzie zespołów teatralnych

ITEOWCY prezentują „Sen śniony – rzecz o Stanisławie Przybyszewskim” w reżyserii Elżbiety Piniewskiej, bowiem „warto wracać do przeszłości, warto szukać inspiracji w literaturze epok minionych, by budować poczucie tożsamości narodowej i świadomość przynależności do małej ojczyzny”.
W drugim etapie przeglądu (szczebel ogólnopolski) jury wyłoni przedstawienia finałowe, które TVP SA zamieści na stronie www.iteatr.tvp.pl, organizując głosowanie publiczności na najlepsze z nich. Życzymy powodzenia!