Z Życia Szkoły

Debata oksfordzka o powstaniu warszawskim

10 października klasa III e wraz ze swoim wychowawcą dr. Sławomirem Drelichem zorganizowała pokazową debatę oksfordzką, której tezą wyjściową było stwierdzenie „Powstanie warszawskie było narodową tragedią i ogromnym błędem politycznym”. Tę z zamierzenia kontrowersyjną tezę w trakcie debaty weryfikowały prezentując pełne spektrum faktów historycznych dwie grupy dyskutantów – „strona rządowa” i „opozycja”. Celem uczniów nie było, oczywiście, jednoznaczne rozstrzygnięcie problemu, lecz zaprezentowanie widzom zasad tego typu debaty oraz zachęcenie do samodzielnego zastanowienia się nad jej tematem.