OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Ania, Monika i Natalia z nagrodami

30 września w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie literackim dla dzieci i młodzieży „My, Europejczycy! 10-lecie Polski w Unii Europejskiej”. Organizatorzy to: samorząd województwa oraz Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Prace konkursowe, których wpłynęło 114, oceniono w trzech kategoriach wiekowych. W każdej z nich przyznano pięć nagród i co najmniej pięć wyróżnień. Nagrody wręczył marszałek Piotr Całbecki. Podczas uroczystości została zaprezentowana antologia „My, Europejczycy! 10-lecie Polski w Unii Europejskiej”, która zawiera nagrodzone i wyróżnione prace. Opublikowane teksty pokazują Unię Europejską oczami jej najmłodszych obywateli, ale mogą być interesującą lekturą nie tylko dla rówieśników autorów. Jako jedyna o odczytanie swojej pracy została poproszona Anna Piniewska, uczennica klasy II a I LO im. Jana Kasprowicza, zdobywczyni I nagrody w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Piątą nagrodę otrzymała Monika Brzyska – uczennica klasy II e, a wyróżnienie przypadło w udziale Natalii Gruszeckiej z II d. W literackiej przygodzie uczennicom towarzyszyły i wspierały je merytorycznie polonistki: Elżbieta Piniewska i Małgorzata Wojciechowska. Wyróżnienie – talon na książki – otrzymała również szkoła laureatek. W ten sposób wyróżniono tylko dwie szkoły. Konkurs oraz antologia pokonkursowa zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Gratulujemy!