Z Życia Szkoły

Sprzątanie Świata

19 września klasa I B włączyła się czynnie w ogólnopolską akcję Sprzątania Świata 2014. „Sprzątanie Świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. Akcja ta od 21 lat stanowi wspólną lekcję poszanowania środowiska. Jej celem jest nieśmiecenie, edukacja odpadowa i inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. „Sprzątanie Świata – Polska = razem możemy więcej”.