Z Życia Szkoły

Zbiórka przyborów szkolnych

Jak co roku, na początku września odbyła się w naszej szkole zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia. W akcję zorganizowaną przez Elżbietę Piniewską włączyły się klasy I gimnazjalna, II e, II d, III e. W wyniku zbiórki uczniowie przekazali pokaźny karton pełen kredek, zeszytów, piórników, bloków pani pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu.