Z Życia Szkoły

Literackie osiągnięcie naszych licealistek

Rok szkolny 2014/2015 rozpoczynamy sukcesem literackim uczennic: Moniki Brzyskiej (II e), Natalii Gruszeckiej (II d) i Anny Piniewskiej (II a), które zdobyły laury w Konkursie Literackim „My, Europejczycy! 10-lecie Polski w Unii Europejskiej”. Organizatorzy, czyli Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zapraszają uczennice i opiekunki (Elżbietę Piniewską i Małgorzatę Wojciechowską) na uroczystość wręczenia nagród w konkursie, która odbędzie się 30 września 2014 o godz. 15.00 w Sali Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego. Szczegółowy podział nagród i wyróżnień zostanie ogłoszony podczas uroczystości. Prace dziewcząt są dostępne na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Monika Brzyska swój literacki pomysł zatytułowała „Tam, gdzie lepszy świt”. Natalia Gruszecka napisała pracę „Po dziesięciu latach”. Tytuł zwycięskiej pracy Anny Piniewskiej to „Ja w Europie. Europa wokół mnie”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów literackich!