OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Warsztaty filmoznawcze w Gdańsku

Aleksandra Krzyżaniak z kl. I e i Agata Katzur z kl. I a, finalistki 25. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie, walczą w Gdańsku o indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunek filmoznawstwo. Dziewczęta biorą udział w warsztatach z estetyki filmu prowadzonych przez profesora Mirosława Przylipiaka oraz w spotkaniu z reżyserem Wojciechem Marczewskim. Uczennice I LO na co dzień pogłębiają wiedzę filmoznawczą na zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury pod kierunkiem mgr Elżbiety Piniewskiej.