OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Jesteśmy trzeci w województwie!

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zajęło III miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w olimpijskim rankingu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Pierwsze miejsce w tym rankingu zajęło VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, a drugie – Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu. Społeczność „Kaspra” dziękuje wszystkim laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych. To ich sukcesy – osiągnięte dzięki zdolnościom i ciężkiej pracy – złożyły się na sukces całej szkoły. Podziękowania należą się również opiekunom merytorycznym olimpijczyków, którzy swą wiedzą i doświadczeniem wspierali uczniów w zdobywaniu laurów, oraz rodzicom. Wszystkim serdecznie gratulujemy!