OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Laureatka III Olimpiady Medialnej

Tegorocznym tematem przewodnim były repozytoria cyfrowe i zasady ich użytkowania, umiejętność wyboru źródeł i selekcji informacji. Finał zawodów składał się z trzech modułów. Pierwszy moduł stanowiło przedstawienie prezentacji na podstawie przygotowanego wcześniej konspektu. Drugim modułem były pytania z zakresu tematycznego tej edycji oraz pytania służące uzupełnieniu informacji zawartych w prezentacji. Trzeci moduł to debaty oksfordzkie – tu praca odbywała się w grupie trzech osób, sformowanych w drodze losowania na początku pierwszego dnia zawodów. Każdemu z zespołów został losowo przydzielony temat oraz strona w debacie. Monika do kolejnych etapów olimpiady przygotowywała się pod kierunkiem mgr Moniki Wrzos-Czołgoszewskiej. Gratulujemy sukcesu!