Z Życia Szkoły

Wielkie wyróżnienie dla Michaliny Świderskiej

Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przyznał Michalinie Świderskiej, uczennicy kl. I e, tegorocznej laureatce, prestiżową I nagrodę językoznawczą. Podkreślono poprawność językową i stylistyczną pracy dotyczącej języka rodziny Wańkowiczów, staranne skomponowanie i interesujące opracowanie tematu. Ponadto podopieczna Elżbiety Piniewskiej otrzymała najwyższą liczbę punktów z odpowiedzi z zakresu nauki o języku na centralnym etapie Olimpiady. Nagroda dla Michaliny odzwierciedla wysoką rangę, jaką nauka o języku zajmuje w programie OLiJP i jaką powinna zajmować w kształceniu polonistycznym. Serdecznie gratulujemy tak wielkiego wyróżnienia.