Z Życia Szkoły

Gimnazjaliści świetni w Matematyce bez Granic

Z niewielkim poślizgiem informujemy o sporym sukcesie III klasy naszego Gimnazjum w międzynarodowym konkursie matematycznym „Matematyka bez Granic”. Klasa, prowadzona przez mgr Katarzynę Kwak, uplasowała się na II miejscu w województwie kujawsko-pomorskim, a na XX w kraju. Zmagania mają charakter zawodów międzyklasowych. Tematyka zadań obejmuje różne działy matematyki i uwzględnia jej korelację z innymi przedmiotami szkolnymi. Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym. Do ich rozwiązania potrzebna jest umiejętność abstrakcyjnego myślenia, dobrze rozwinięta wyobraźnia przestrzenna i sprawność manualna.