OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Finałowy sukces w MOZA

MOZA to olimpiada rankingowa, zapewniająca laureatom i finalistom 100% punktów rekrutacyjnych z wiedzy o społeczeństwie na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim. Oferuje także indeksy na wybrane kierunki na m.in. UJ, UW, UMK, UKSW i innych uczelniach.