Z Życia Szkoły

Pierwsza od 66 lat „mała matura” za nami

W dniach 13-15 kwietnia w naszej szkole trwały pierwsze od 1948 roku egzaminy gimnazjalne. Uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w trzecim roku swojej nauki przystąpili do sześciu w sumie testów sprawdzających ich wiedzę w zakresie przedmiotów humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych i języków obcych. Dwudziestopięcioosobowa klasa nie musiała stawiać się na testach w pełnym składzie, gdyż część uczniów zagwarantowała już sobie 100% punktów z poszczególnych części egzaminu dzięki uzyskaniu laurów konkursów kuratoryjnych. Nasz konkursowy rekordzista Igor Chełstowski, w myśl żartobliwego powiedzenia na temat egzaminów: „uczeń zdolny ma dzień wolny”, nie musiał w ogóle się stresować w ostatnich dniach. Pozostali muszą czekać cały miesiąc na wyniki z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wszyscy jesteśmy jednak dobrej myśli co do rezultatów.