Z Życia Szkoły

Konkurs translatorski rozstrzygnięty

Rozstrzygnięty został przeprowadzony 3 kwietnia III Szkolny Konkurs Translatorski organizowany przez mgr Annę Kowalczewską. Bardzo trudno było wyłonić najlepszych spośród 41 uczestników. Nie po raz pierwszy okazało się, że do uzyskania dobrego przekładu z angielskiego nie wystarczy słownik i przekazanie znaczenia tekstu. Nie mniej ważne jest wyczucie językowe jeśli chodzi o polszczyznę – znajomość frazeologii, składni oraz logika. Uczestnicy zostali ocenieni osobno w kategorii liceum i gimnazjum. W kategorii liceum najlepsze tłumaczenia stworzyli: I – Anna Maria Grzybowska, kl. I d, II – Jakub Słota, kl. II e, III – Dominika Łowczecka, kl. III c, IV – Marta Wróblewska, kl. II b, V – Dominika Sikora, kl. I b, VI – Paweł Orfin, kl. III c, VII – Michał Stefański, kl. I d, VIII – Paulina Smokowska, kl. III a i IX – Tomasz Kiczek, kl. II B. Wśród gimnazjalistów zostały przyznane trzy równorzędne pierwsze miejsca, a uzyskały je: Aleksandra Filipiuk i Aniela Kowalczewska z kl. II oraz Maria Stefańska z kl. III. Dwa wyróżnienia trafiają także do gimnazjalnych pierwszoklasistek: Antoniny Łyczkowskiej – za najładniejsze, choć niedokończone tłumaczenie oraz Natalii Szkudłabskiej – za dokończony i oddający sens przekład. Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Anonimowego Sponsora oraz Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu. Dodatkową premią dla najlepszych jest cząstkowa ocena celująca z języka angielskiego i polskiego.