Z Życia Szkoły

Debata o stosunkach polsko-żydowskich

4 kwietnia w auli naszej szkoły odbyła się debata dotycząca stosunków polsko-żydowskich. Wzięli w niej udział: Alicja Kobus, przewodnicząca poznańskiej filii Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Pracowni Kultury Judaizmu w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie, pełniący w latach 1999-2006 funkcję sekretarza Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Międzyreligijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, a od 2003 r. referent ekumeniczny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Aleksandra Karkowska, specjalista ds. edukacji w Muzeum Historii Żydów Polskich i wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich ofiarowała dla społeczności szkolnej na ręce dyr. Rafała Łaszkiewicza płytę z filmem „The Father” o tematyce żydowskiej i macę, tj. przaśny chleb spożywany przez Żydów podczas święta Pesach. Debatę zorganizowała i moderowała Justyna Majewska, członkini Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Inowrocławiu, a honorowy patronat nad nią objął Jego Eminencja, ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski.