Z Życia Szkoły

Nasi gimnazjaliści niezłymi matematykami

28 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu Kujawskim odbył się IV Międzyszkolny Turniej Matematyczny dla uczniów klas trzecich gimnazjów. Drużyna z naszej szkoły w składzie: Julia Korsakowska, Olga Romanowska, Marta Nowakowska i Maciej Gryka zajęła III miejsce na 13 szkół. Opiekę dydaktyczną nad zdolnymi trzecioklasistami sprawuje mgr Katarzyna Kwak. Gratulujemy!