Z Życia Szkoły

Kasper na forum samorządów uczniowskich

26 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 odbyło się IV Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Inowrocławskiego pt. „Jestem patriotą”. Naszą szkołę reprezentowali: przewodniczący SU Mariusz Łęczycki z kl. II e oraz Patrycja Kowalska i Marta Prussak z kl. II a. Najważniejszym punktem programu Forum był dwuczęściowy międzyszkolny konkurs. W ramach pierwszej części reprezentanci wszystkich szkół powiatu mieli zaprezentować wypowiedź nt. „Jestem patriotą”. Część drugą konkursu stanowił test pisemny ze znajomości polskich symboli narodowych i ich historii. Miło nam donieść, że reprezentacja Kaspra okazała się bezkonkurencyjna i zajęła zasłużone pierwsze miejsce. Dodatkowym „kasprowiczowskim” akcentem podczas Forum był wykład dra Sławomira Drelicha nt. rodzajów patriotyzmu.