OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Lingwistyczy sukces Jakuba Słoty

Jakub Słota, uczeń kl. II E, zajął III miejsce w finale regionalnym konkursu lingwistycznego „Pokaż nam język” organizowanego przez Wyższą Szkołę Gospodarki. Jest to największe od kilku lat osiągnięcie naszego ucznia w dziedzinie języka angielskiego. Aby znaleźć się w części ustnej – debacie na temat związków partnerskich – wraz z czworgiem najlepszych reprezentantów województwa, Kuba musiał prześcignąć ok. 400 osób w części testowej – konkurencja była więc ogromna. Serdecznie gratulujemy!