OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Sukces rejonowy w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia

Pod koniec listopada odbył się etap szkolny XXII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, do którego przystąpiło 62 uczniów naszego liceum. Zgodnie z regulaminem troje najlepszych zostało zakwalifikowanych do etapu rejonowego. Są to następujący uczniowie mgr Anny Pędzich-Kuszel: Agnieszka Węclewska (kl. IIc), Mateusz Sztrekier i Bartosz Pogorzały (kl. IIIc). 13 grudnia w Inowrocławiu miał miejsce etap rejonowy, którego laureatami zostali wszyscy nasi uczniowie: I miejsce – Agnieszka, II – Mateusz, III – Bartek.
Niestety, regulamin przewiduje, że do etapu okręgowego przechodzi tylko jedna osoba. 21 marca Agnieszka będzie walczyć w Bydgoszczy o finał centralny. Gratulujemy całej trójce, a Agnieszce Węclewskiej życzymy sukcesów w dalszych zmaganiach.