OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Laury dla Inowrocławskiego Teatru Otwartego

7 grudnia 2013 roku o godz. 11.00 w toruńskiej „Od Nowie” odbył się finał przeglądu TEATR zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Zamknął on cykl konkursów dla artystów-amatorów, które odbyły się w ramach XXII Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR. Jury w składzie: Mieczysław Giedrojć, Kamil Hoffmann, Dorota Nowak, Jan Polak i Jerzy Rochowiak wśród monodramów, form małoobsadowych i spektakli rozbudowanych inscenizacyjnie, doceniło i nagrodziło reprezentantów Inowrocławia – uczniów i absolwentów naszej szkoły. Grand Prix Konfrontacji zdobył Mateusz Iwiński za monodram „Mortal Kombajn” w reżyserii Elżbiety Piniewskiej, z kolei wyróżnienie przyznano Inowrocławskiemu Teatrowi Otwartemu za spektakl „Życiologia, perfekcyjnie!”, także w reżyserii Elżbiety Piniewskiej. Nagrodę aktorską otrzymał też Kacper Koteras. Wyrazy uznania za kunszt reżyserski przekazano również Elżbiecie Piniewskiej, wyrażając podziw dla daru i umiejętności pracy z młodymi aktorami, inspirowanie ich i prowadzenie przez świat przedstawiony na scenie. Składamy gratulacje i czekamy na kolejne sukcesy!