Z Życia Szkoły

Krasnale odwiedziły Kaspra

25 listopada naszą szkołę odwiedziły dzieci z przedszkola niepublicznego „Krasnal”. W ramach projektu ekologicznego prowadzonego przez tę placówkę maluchy uczestniczyły w zabawach badawczych w gabinecie biologicznym pod kierunkiem mgr Anny Pędzich-Kuszel oraz w Astrobazie pod opieką mgra Eugeniusza Mikołajczaka. Zajęcia pomagały koordynować klasy biologiczno-chemiczne II C oraz III D. Przedszkolaki poznały podstawowe przyrządy obserwacyjne oraz ich zastosowanie, a także oglądały wiele okazów i modeli organizmów ze świata roślin i zwierząt. Nauczyły się również wielu pojęć z zakresu przyrody i astronomii.