Z Życia Szkoły

Reaguj na przemoc!

22 listopada przedstawiciele społeczności „Kaspra” wzięli udział w przemarszu młodzieży szkolnej ulicami Inowrocławia, wyrażając w ten sposób swój sprzeciw wobec przemocy stosowanej wobec bezbronnych dzieci i wśród dorosłych. Podczas przemarszu rozdawano przechodniom ulotki i inne materiały informacyjne dotyczące zapobiegania przemocy, sposobów reagowania na nią i miejsc udzielających profesjonalnej pomocy psychologicznej i prawnej.
Więcej na temat akcji możecie przeczytać na stronie http://reagujnaprzemoc.pl/.