Z Życia Szkoły

Patriotycznie, emocjonalnie…

8 listopada w naszej szkole wystawiono spektakl „Urodzinowo – Odrodzeniowo” z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Spektakl był rodzajem montażu słowno-muzycznego. Za pośrednictwem pieśni patriotycznych oraz informacji o okolicznościach ich powstawania zilustrowano dzieje Narodu Polskiego w czasie odzyskiwania wolności po zaborach oraz po okresie dyktatury komunistycznej. Swoistym postscriptum był wykonany na koniec utwór Grzegorza Turnaua – „Tutaj jestem”.
Reżyserem przedstawienia była Elżbieta Piniewska, a opracowaniem muzycznym zajęli się Anna Kowalczewska i Andrzej Kortas. Nagłośnienie imprezy zapewnił Michał Witkowski z KCK.