Z Życia Szkoły

WF z klasą

„Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Lekcje WF-u prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów. Jeśli lekcje WF-u wiążą się ze stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na całe życie zniechęcić do aktywności ruchowej”. – mówią organizatorzy. Liczymy, że dzięki programowi lekcje WF-u w naszej szkole będą jeszcze przyjemniejsze i ciekawsze.