Z Życia Szkoły

Lekcja biologii w szpitalu

W minionym tygodniu uczniowie kl. II c biol.-chem. w ramach lekcji biologii odwiedzili ze swoją nauczycielką mgr Anną Pędzich-Kuszel Szpital Powiatowy w Inowrocławiu. Mieli możliwość zapoznania się tam z pracą diagnosty laboratoryjnego. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach. W Laboratorium Analitycznym młodzież zapoznała się z aparaturą w poszczególnych pracowniach oraz metodami analiz, które pomagają w leczeniu, natomiast w Punkcie Krwiodawstwa dowiedziała się na temat procedur pobierania krwi od dawców oraz metod jej przechowywania, krzyżowania i wydawania potrzebującym pacjentom. W ten ciekawy sposób uczniowie mogli skonfrontować wiedzę zdobytą na lekcjach z realiami pracy szpitalnej. Być może niektórzy z nich zechcą studiować analitykę medyczną.