OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Zjazd na 25-lecie Stowarzyszenia Wychowanków

W auli szkolnej powitali zebranych dyrektor Rafał Łaszkiewicz oraz prezes Stowarzyszenia Henryk Okoński, który zwrócił uwagę na obecność seniorów – Marii Żurawskiej z Inowrocławia (matura 1946) i Tadeusza Tulibackiego z Warszawy, ucznia naszego gimnazjum jeszcze z okresu przedwojennego. Obecna była delegacja „konopniczanek” z prof. Marią Różalską. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych profesorów i wychowanków, zwłaszcza tych, którzy odeszli w ostatnim czasie – prymasa Józefa Glempa i dyrektora Zdzisława Żylińskiego. Uroczystość rozpoczęli obecni uczniowie, którzy pod kierunkiem Anny Kowalczewskiej wykonali kilka nastrojowych utworów muzycznych. Kontynuacją części artystycznej był występ kolegi Marka Folty (matura 1966) , którzy zaprezentował dwie piosenki kasprowiczowskie. Z kolei przyszedł czas na doniosłą część oficjalną, podczas której złotą odznakę Stowarzyszenia przyznano zasłużonemu dla szkoły i regionu właścicielowi drukarni „Pozkal” i Uzdrowiska Tadeuszowi Chęsemu. Reprezentował go syn Artur – prezes „Pozkalu”. Laudację odczytał Henryk Okoński. Z kolei wiceprezes Wojciech Błaszak przedstawił zwięzłą informację ilustrującą ćwierćwiecze działalności Stowarzyszenia. Mówca zwrócił m.in. uwagę na szeroką działalność wydawniczą szkoły i Stowarzyszenia. Niejako kontynuacją tego dorobku jest wydana przed paroma dniami publikacja autorstwa Edmunda Mikołajczaka – Kasprowiczanie. Mały Słownik Biograficzny Wychowanków Gimnazjum i Liceum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Autor dokonał prezentacji książki, natomiast uczniowie – Mariusz Łęczycki, Sebastian Kowalewski i Paweł Wilk przygotowali program ukazujący kilkudziesięciu najwybitniejszych wychowanków. Niemal natychmiast rozeszło się prawie 100 egzemplarzy, a autor słownika miał sporo pracy z wpisywaniem dedykacji. Finałem części oficjalnej była wspólna okolicznościowa fotografia, a następnie dyskusja. Głos zabrał m.in. Tadeusz Tulibacki, który przypomniał dawne tradycje, oraz Zbigniew Lewandowski z Warszawy (matura 1954), który wnioskował o wyjście z inicjatywą upamiętnienia prymasa Józefa Glempa w szkole oraz w rodzinnym mieście. Honorowy prezes Alfred Krysiak, z uwagi na brak możliwości dłuższych wystąpień, wręczył władzom szkoły i Stowarzyszenia poszerzone sprawozdanie z pierwszego okresu działalności Stowarzyszenia, a następnie zachęcił zebranych do wspólnego wykonania piosenki Kasper, Kasper.

W dalszej części zjazdu zwiedzano szkołę, w tym specjalnie przygotowane wystawy: Historia Stowarzyszenia (autorzy wystawy: Alfred Krysiak i Adam Kopeć), Kardynał Józef Glemp (Sławomir Drelich, Krzysztof Śledziński i Marcin Dziubich), 28 Memoriałów Profesora Bączkowskiego (Stefan Lewandowski). Goście mieli także okazję zapoznać się z poszerzoną ostatnio ekspozycją fotogramów najwybitniejszych wychowanków. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Astrobaza, po której oprowadzał jej opiekun Eugeniusz Mikołajczak.

Zjazd zakończył się uroczystym obiadem. W godzinach popołudniowych i wieczornych wychowankowie kontynuowali spotkania w węższych gronach koleżeńskich. Najliczniej zebrali się tym razem maturzyści z 1961 roku oraz 1973 roku.