Z Życia Szkoły

Konkurs na koszulkę rozstrzygnięty

Rozstrzygnięty został zorganizowany przez Samorząd Uczniowski konkurs na projekt koszulki promującej naszą szkołę. Ideą było to, aby prezentowała ona Kaspra wieloaspektowo: pod kątem sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych, atmosfery… Jury spośród zgłoszonych projektów wybrało pracę Łukasza Kaczmarka. Dodatkowo postanowiło wyróżnić projekt Dominiki Mantaj. Oba nagrodzone projekty zostaną przekazane – po drobnych korektach – do realizacji na początku przyszłego roku szkolnego. Zdjęcia dostępne na szkolnym profilu na Facebooku.